umowa o pracę jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form nawiązywania stosunku pracy to czynność prawna jej stronami są pracodawca
    prawolingo.pl