uczestnicy zajęć połączą energię świadomego ruchu z malarstwem aby wyzwolić drzemiące w nich pokłady kreatywności zalecane jest luźne