interpolacja

    Zarys treści. Linia interpolacji łączy wartości danych.
    bl2.ru