tworzenie powierzchni z danych punktowych. Interpolacja danych przestrzennych.
    bl2.ru