o odroczenie można się starać tylko w wówczas jeżeli kara wyroku nie jest większa niż lata otóż wykonania kary uzyskać razy na
    prawolingo.pl