spka sporzdzia bilans oraz rachunek zyskw i strat w formie uproszczonej wykazujc informacje zakresie ustalonym zaczniku nr do uor literami
    prawolingo.pl