Drukuj

Opis

Treść: Trwa rekrutacja do projektu na terenie POWIATU WIELUŃSKIEGO.
Zapraszamy osoby zamieszkujące gminy: BIAŁA, CZARNOŻYŁY, KONOPNICA, MOKRSKO, PĄTNÓW, OSTRÓWEK, OSJAKÓW, SKOMLIN
– osoby niepełnosprawne (stopień znaczny i umiarkowany) lub osoby bezrobotne zarejestrowanych w PUP z III profilem lub osoby korzystających ze wsparcia pomocy społecznej lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ)

Formy proponowanej w ramach projektu pomocy:

Pomoc doradcy zawodowego i psychologa: ustalenie rodzaju pracy, zawodu w jakim powinno odbyć się szkolenie i staż, wsparcie przez cały okres projektu

Szkolenie zawodowe 120-150 godzin

Staż zawodowy – 3 miesiące

Stałe wsparcie doradcy zawodowego, mentora i pośrednika pracy, który będzie poszukiwał ofert pracy dla uczestników projektu oraz wsparcie mentora

Ważne każdy uczestnik otrzyma:
– zwrot kosztów za każdy przejazd: na spotkania z doradcami,
– stypendium szkoleniowe w wysokości: 6,64 zł netto za każdą godzinę szkolenia od którego odprowadzane będą pełne składki ZUS,
– wynagrodzenie za każdy miesiąc stażu 997,40 zł netto od którego odprowadzane będą pełen składki ZUS,
– badania lekarskie
– ubezpieczeniu NNW.

Kontakt:
Biuro projektu w Łodzi ul. 6 Sierpnia 5/2, tel. 692 571 602, e-mail: biuro@edukacja-lodz.pl strona www.edukacja-lodz.pl
Kontakt na terenie powiatu wieluńskiego: Natalia Zwierz tel.783 689 005

Kontakt

Agata
692571602
Wieluń
szkolenie + staż = praca
Powrót