z karolem marcinkowskim w latach zaczęto tworzyć kasy oszczędności i wzajemnej pomocy towarzystwa pożyczek wekslowych