nie święci garnki lepią czyli rzecz o ręcznym formowaniu ceramiki ceramikaartystyczna to sztuka kompromisu pomiędzy artystyczną