RODO to „szycie na miarę” takiej polityki w znaczeniu całości dokumentacji i wdrażanych w danej organizacji procedur