Budownictwo i inwestycje

Sezon grzewczy w Wieluniu: Energetyka Cieplna ma wszystko pod kontrolą

Energetyka Cieplna działająca na terenie Wielunia jest w pełni gotowa na nadchodzący sezon grzewczy. Organizacja ta z sukcesem przeprowadziła wszelkie niezbędne przygotowania, aby zapewnić mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepłej wody i ogrzewania.

Kotłownia opalana biomasą, która została uruchomiona w połowie kwietnia, od tego czasu pracuje bez przerwy. W jej skład wchodzą dwa potężne kotły o mocy 5 megawatów każdy. Od momentu uruchomienia kotłowni, to właśnie te kotły zapewniają stałe dostawy ciepłej wody dla lokalnej społeczności.

Do ostatnich dni aktywny był tylko kocioł oznaczony numerem 5, który od kwietnia do połowy września pracował samodzielnie, co było wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Jednakże w ostatnim czasie nastąpiło przełączenie na drugi kocioł, oznaczony numerem 6. Było to konieczne z uwagi na planowany przegląd i czyszczenie pracy pierwszego kotła.

Celem tej operacji jest umożliwienie obu kotłom pracy z pełną sprawnością i wydajnością przez cały nadchodzący sezon grzewczy. To strategiczny krok, mający na celu zapewnienie nieprzerwanej dostawy ciepła dla mieszkańców Wielunia w okresie zimowym.