Edukacja Uroczystości i święta

Świętowanie Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Wieluniu

Wieluńskie obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zostały zorganizowane przez dwie kluczowe osoby – starostę wieluńskiego, Marka Kieler oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu, Dariusza Kowalczyka. Uroczystość odbyła się w środę, 17 października.

Podczas tego wydarzenia, nauczyciele oraz inni pracownicy placówek edukacyjnych otrzymali nagrody oraz wyróżnienia z rąk starosty wieluńskiego. Było to symboliczne podziękowanie za ich ciężką pracę i osiągnięcia.

Uroczystość nie mogła obyć się bez serdecznych życzeń i podziękowań skierowanych do nauczycieli, kierowników szkół i innych pracowników sektora oświaty za ich niezmordowaną pracę i wkład w edukację. Ich dedykacja i wysiłek były głównymi powodami organizacji tej ceremonii.