Kultura Wieluń Znane osoby

Wicepremier Arkadiusz Mularczyk na spotkaniu w Wieluniu omówił kwestię reparacji wojennych od Niemiec

Arkadiusz Mularczyk, jedna z czołowych postaci polskiego rządu, znany ze swojego zaangażowania w kwestie reparacji wojennych od Niemiec, był inicjatorem raportu dotyczącego strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. Dokument ten stał się kluczowym argumentem w dyskusji o możliwości uzyskania rekompensat od Republiki Federalnej Niemiec. W dniu 25 sierpnia pan Mularczyk, pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych, zdecydował się osobiście porozmawiać na ten temat z mieszkańcami Wielunia.

Wieluń to miejsce szczególnie symboliczne dla historii II wojny światowej, gdyż to właśnie tutaj doszło do pierwszego bombardowania 1 września 1939 roku. Ta tragiczna data stanowiła początek okresu określanego mianem totalnej wojny. Wydarzenie to jest często nazywane „hekatombą Wielunia”.

Arcydziełem pracy wiceministra Mularczyka jest obszerny, trzytomowy raport opisujący straty Polski w wyniku działań wojennych. Publikacja ta liczy blisko 1500 stron i została oficjalnie zaprezentowana publiczności 1 września 2022 roku. Szacunkowa wartość strat wynosi ponad 6 bilionów złotych.

Podczas spotkania z mieszkańcami Wielunia, które odbyło się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Mularczyk podkreślił, że miasto to jest symbolem pamięci narodowej i miejscem szczególnie ważnym dla wszystkich Polaków. Na zaproszenie posła Pawła Rychlika wiceminister przybył do Wielunia, aby przedstawić informacje na temat szacowanych strat i dążeń Polski do uzyskania sprawiedliwych rekompensat.