Wieluń

Wieluń sprzyja rodzinom i osobom starszym

Uczestnictwo w ogólnopolskim programie

Gmina Wieluń uczestniczy w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ważną informacją jest to, że Karta przysługuje każdemu, kto kiedykolwiek posiadał na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, a nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Z Karty korzystaj mogą również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek.

Autorskie programy gminy

Oprócz realizowania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Wieluń uskutecznia także swoje, autorskie, gminne programy. Skierowane są one do rodzin oraz osób starszych. Pierwszy z programów to „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”. Upoważnia on rodziny z co najmniej trójką dzieci do zniżek na terenie gminy. Natomiast drugi program to „Wieluń sprzyja seniorom 65+”. W ramach tego programu każdy, kto ukończył 65-ty rok życia może skorzystać za darmo z obiektów na terenie gminy, o ile obiekty te znalazły się w programie. Wnioski o wydanie kart można składać w Urzędzie Miasta Wielunia.