Kultura Znane osoby

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z powiatu Wieluń – uczestnicy tworzą swoje wizytówki

Fundacja Słowem Pisane otworzyła drzwi swojego budynku dla reprezentantów organizacji pozarządowych (NGO) z powiatu wieluńskiego. Zaproponowała im udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu, które miało miejsce w pracowniach Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Celem tych warsztatów było nie tylko dzielenie się doświadczeniami, ale także nauka strategii komunikacyjnych z mediami i metod promocji. Każda z uczestniczących organizacji miała też okazję stworzyć własną wizytówkę.

Inicjatywa ta była częścią projektu „Nowe technologie a NGO Powiatu Wieluńskiego. Możliwości zastosowań praktycznych”. Jest to zadanie, które otrzymało wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Spektrum działania obejmowało rozwój oraz promocję Powiatu Wieluńskiego, a także aktywizację społeczności lokalnej w dziedzinach takich jak edukacja, kultura, sport i turystyka. Dodatkowo, projekt zakładał działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców w 2023 roku.