Wieluń

Podsumowanie rocznych działań Energetyki Cieplnej w Wieluniu z uwzględnieniem uruchomienia kotła na biomasę

Rozpoczęło się zestawienie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Energetykę Cieplną w Wieluniu w trakcie roku. Kluczowym działaniem, które wymaga podkreślenia, jest wprowadzenie do używania nowego kotła pracującego na biomasę.

Jednym z zadań, które udało się zakończyć w ciągu bieżących 12 miesięcy, było stworzenie i uruchomienie kotła na biomasę. Urządzenie to posiada moc 10 MW. Ostateczne prace związane z konstrukcją tego elementu udało się sfinalizować w styczniu. Jednakże formalne rozpoczęcie jego pracy miało miejsce kilka miesięcy później, dokładnie w kwietniu. Opóźnienie wynikało z konieczności oczekiwania na formalne zezwolenie od Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu koncesji w kwietniu, kotłownia wykorzystująca biomasę funkcjonuje bez przerwy. Od momentu uzyskania uprawnień do jej eksploatacji, urządzenie to nieustannie dostarcza energię.