Budownictwo i inwestycje Wieluń

Debata radnych na temat zabezpieczenia dróg powiatowych podczas zimy i planów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w wieluńskim ratuszu pojawią się kluczowe tematy dotyczące transportu publicznego i zimowego zabezpieczania dróg powiatowych. Radni będą dyskutować i rozważać różne strategie, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność na drogach w najzimniejszych miesiącach roku.

Na porządku obrad znajdzie się również istotna uchwała, która ma na celu przyjęcie programu współpracy powiatu Wielunia z organizacjami pozarządowymi oraz takimi podmiotami, które działają na rzecz dobra publicznego i promują wolontariat, a to wszystko w roku 2024. Tak jak w przeszłości, ta uchwała ma za zadanie uregulować współpracę powiatu z organizacjami pożytku publicznego, które otrzymują środki na realizację swoich projektów. Jak zauważył przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu, Krzysztof Owczarek, relacje te były do tej pory bardzo owocne.

Owczarek wyraził także przekonanie, że kolejnym punktem spotkania będzie prezentacja informacji na temat realizacji inwestycji powiatowych planowanych na rok 2023. Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu zapowiedział, że powiat ma wiele osiągnięć, którymi będzie mógł się pochwalić podczas sesji.