Bezpieczeństwo i służby Budownictwo i inwestycje

Inwestor prowadzi analizę gruntów w okolicy węzła Jodłowiec z myślą o potencjalnym nabyciu terenów

Potencjalny inwestor podjął działania mające na celu analizę geotechniczną terenu położonego w pobliżu węzła Jodłowiec. To właśnie wyniki tych badań determinować będą decyzje dotyczące ewentualnego zakupu gruntów.

Podczas najnowszej sesji Rady Miejskiej Wielunia, radny Tomasz Akulicz zadał pytanie dotyczące statusu rozmów prowadzonych przez burmistrza w kwestii możliwej sprzedaży terenów. Akulicz dopytywał, czy już doszło do jakichkolwiek ustaleń, a także, czy planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż właściwości.

Burmistrz Paweł Okrasa informował, że decyzja o ewentualnym przetargu będzie zależna od zgody radnych. Potwierdził, iż interesujący się tymi terenami inwestor przeprowadza odwierty geotechniczne, które mają na celu dokładną ocenę stanu gruntu. Do końca tygodnia powinien być gotowy raport z tych badań, który umożliwi inwestorowi podjęcie ostatecznej decyzji. Burmistrz przewiduje, że sprawa ta powinna być jednym z głównych tematów nadchodzącej w lutym sesji Rady Miejskiej. Wtedy to radni podejmą decyzję, czy chcą sprzedać grunty, czy wolą, aby gmina zatrzymała je na przyszłe lata.

Kolejne pytanie odnośnie kwestii odwiertów zadał radny Roman Drosiński. Interesowało go, na jakiej podstawie są one realizowane i czy zawarto już umowę pomiędzy Wieluniem a firmą wykonującą odwierty. Burmistrz wyjaśnił, że gmina wyraziła zgodę na wykonanie odwiertów na należących do niej działkach.