Edukacja Wieluń

Kolejne wyzwanie dla wieluńskich szkół spowodowane reformą edukacyjną

Zarząd Powiatu Wieluńskiego stoi obecnie przed istotnym zadaniem określenia charakterystyki różnych klas, które mają zostać otworzone we wrześniu w szkołach średnich na terenie powiatu. Istotne skomplikowania tej sytuacji wynikają z drastycznej różnicy w liczbie uczniów ósmych klas, co jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia ostatniej reformy edukacyjnej.

W kontekście wprowadzonej zmiany w systemie edukacji, do szkół trafiają teraz uczniowie, którzy rozpoczęli edukację jako sześciolatkowie. W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy proces rekrutacyjny obejmował około 1500 uczniów, przewiduje się, że w tym roku do szkół zgłosi się jedynie około 300 chętnych. Każdy uczeń z ósmej klasy w powiecie wieluńskim miał możliwość wypełnienia ankiety, na podstawie której opracowano ofertę edukacyjną.

Według zaplanowanego programu, I Liceum Ogólnokształcące otworzy dwie klasy: klasę o profilu medycznym oraz klasę biznesowo-językową. II Liceum Ogólnokształcące przewiduje powołanie klasy filologicznej i politechnicznej. W Zespole Szkół nr 1 w technikum planowane są trzy klasy: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista o profilu finansowym – współpracujący z Ministerstwem Finansów oraz technik logistyk, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

W szkole branżowej I stopnia zostaną wprowadzone kierunki cukiernik i kucharz. Z kolei w Zespole Szkół nr 2 oferowane będą kierunki technik informatyk i technik mechatronik. Szkoła branżowa I stopnia planuje utworzenie klasy współpracującej z firmą Wielton, oferującej kierunek mechanik monter maszyn i urządzeń oraz dodatkowo profil mechanika pojazdów samochodowych. W Zespole Szkół nr 3, w technikum, zaplanowano jeden kierunek – technik programista, a także – co jest już tradycją – otwarcie klasy wielozawodowej.