Edukacja

Koniec konkursu „Moje drzewo genealogiczne”

W konkursie brały udział dzieci

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zorganizowało konkurs, w ramach którego dzieci miały wykonać drzewa genealogiczne własnych rodzin. Nazwa konkursu była więc tak samo tematyczna co bardzo prosta: „Moje drzewo genealogiczne”. Celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów klas szkoły podstawowej do zainteresowania się historią własnej rodziny. Dzieci miały więc za zadanie samodzielne wykonanie takiego drzewa w formie pracy plastycznej. Komisja brała jednak przy ocenie pod uwagę nie tylko względy estetyczne ale przede wszystkim faktograficzny charakter dzieła, czytelność zawartych w nim informacji oraz kreatywność. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.

Wyniki konkursu

Jeżeli chodzi o kategorię klas IV-VI, to pierwsze miejsce zajął Łukasz Lebioda z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu. Przyznane zostały także miejsca II i III oraz wyróżnienia. Z kolei w kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajął Maksymilian Mikołajczyk z kasy VII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie.