Bezpieczeństwo i służby Budownictwo i inwestycje

Kształtowanie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę rowerowego miasteczka przy Szkole Podstawowej nr 4 im. królowej Jadwigi

W trakcie realizacji znajduje się inwestycja dotycząca budowy miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. królowej Jadwigi. Przedsięwzięcie to jest częścią szerszego projektu, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Wieluń.

Taka przestrzeń jak miasteczko ruchu drogowego stwarza mieszkańcom możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako piesi, jak i użytkownicy rowerów. Jest to miejsce dedykowane do nauki i szkolenia z zakresu prawidłowego zachowania na drodze.

Planowany zakres prac modernizacyjnych obejmuje utworzenie podbudowy nawierzchni z kostki brukowej, renowację istniejących ścieżek dla pieszych oraz założenie nowych trawników. Miasto ruchu drogowego zostanie wyposażone w ławki parkowe z oparciem, kosze na odpadki, stojaki na rowery, pionowe znaki drogowe, przenośne światła drogowe, symulację przejazdu kolejowego, bezprzewodowy system sterowania sygnalizacją oraz tablicę edukacyjną.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 390 009,14 złotych. Wielką część tej kwoty, bo aż 85 procent, stanowić będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych.