Budownictwo i inwestycje

Nowoczesne miasteczko ruchu drogowego w trakcie budowy w Wieluniu

W Szkole Podstawowej nr 4, noszącej imię królowej Jadwigi, trwa realizacja ambitnej inwestycji polegającej na budowie specjalistycznego miasteczka ruchu drogowego. Te prace są częścią szerszego planu zatytułowanego „Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń”. Dzięki nowemu obiektowi, mieszkańcy Wielunia będą mieli dostęp do przestrzeni dedykowanej do nauki ruchu drogowego oraz możliwości doskonalenia umiejętności jazdy rowerem zgodnie z przepisami.

Ramach przedsięwzięcia przewidziano szereg prac modernizacyjnych i adaptacyjnych. Planuje się remont nawierzchni utwardzonej kostką brukową, odnowienie istniejących ścieżek dla pieszych oraz założenie nowych terenów zielonych. Ponadto, przewidziane jest wyposażenie miasteczka w różnego rodzaju elementy infrastruktury, takie jak parkowe ławki z oparciami, kosze na odpady, stojaki na rowery, a także pionowe znaki drogowe. Dodatkowo na terenie miasteczka znajdzie się przenośne oświetlenie, symulacja przejazdu kolejowego, bezprzewodowy system sterowania sygnalizacją oraz tablica edukacyjna.

Budowa miasteczka ruchu drogowego to projekt, którego koszt wynosi 390 009,14 złotych. Cieszy fakt, że aż 85 procent tej kwoty zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych, co znacznie ułatwia jego realizację.