Budownictwo i inwestycje

Planowanie budżetu gminy Mokrsko na 2024 rok

Nie tylko lokalne władze, ale również gmina Mokrsko już przystąpili do tworzenia planów budżetowych na rok 2024. Właśnie rozpoczęły się intensywne prace nad sporządzeniem budżetu na następny rok. Zgodnie z przewidywaniami, sesja radnej, poświęcona ustalaniu kwot podatków lokalnych, prawdopodobnie odbędzie się już w pierwszym tygodniu listopada.

Podatki te obejmują między innymi podatki od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych. Są one głównym źródłem dochodów dla gminy, co skłania mnie do stwierdzenia, że niezbędne jest precyzyjne określenie stawek, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Dzięki temu możliwe będzie realistyczne zaplanowanie i skonstruowanie budżetu na 2024 rok zarówno pod kątem dochodów, jak i wydatków.

Jeśli chodzi o kwestię podatków, to absolutnie pewne jest wprowadzenie zmian. Podatek od nieruchomości jest tu kluczowy – maksymalne stawki wzrosły o 15%, więc można spodziewać się ich aktualizacji. Na chwilę obecną ciężko jest precyzyjnie określić, jakie będą te zmiany, ale z pewnością nie przekroczą wspomnianego limitu 15%.