Atrakcje

Powrót Szlachetnej Paczki do Wielunia: poszukiwani wolontariusze

Inicjatywa Szlachetna Paczka, znana z działalności charytatywnej na terenie całego kraju, odradza się na nowo w powiecie wieluńskim. Wolontariusze, którzy pragną dołączyć do tej szlachetnej misji wciąż mają możliwość zgłoszenia się.

Kryteria, jakie muszą spełnić potencjalni wolontariusze, są otwarte i elastyczne. Zalecamy, aby były to osoby pełnoletnie. Młodsze osoby, w wieku od 16 do 17 lat, mogą wspomagać naszą działalność jako wolontariusze pomocniczy. Nie stawiamy wymagań dotyczących doświadczenia – najważniejsze dla nas jest, aby kandydat nie obawiał się kontaktu z innymi osobami, był otwarty na wyzwania, miał ochotę pomagać rodzinom z miejscowej społeczności i przede wszystkim był otwarty na taką formę działalności.

Proces dołączenia do naszej ekipy jest dwuetapowy. Najpierw potencjalny wolontariusz przechodzi rekrutację. Następnie przechodzi etap wdrożenia, który ma na celu przygotowanie go do pełnienia swojej roli. Główne zadania wolontariusza skupiają się na pracy z rodzinami. Wolontariusze odwiedzają rodziny, sprawdzają, czy kwalifikują się do otrzymania wsparcia, przygotowują opisy rodzin, które następnie publikowane są na stronie oraz są odpowiedzialni za kontakt z darczyńcą.