Wieluń

Prezentacja programu wyborczego PiS w Wieluniu z uwzględnieniem projektu "Dostępna przestrzeń publiczna"

Miejsce to miało szczególne znaczenie – plac zabaw pomiędzy ulicami Okólną i Reformacką w Wieluniu. Właśnie tam, w piątek, odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono program wyborczy kandydatów do samorządu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Program nie tylko skupiał się na kwestiach rekreacyjnych, ale również poświęcono mu czas na omówienie realizowanego w Wieluniu projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Nie był to pomysł przypadkowy – zapoczątkowany został przez matki przedszkolaków, które zasiadają w Radzie Rodziców Przedszkola Integracyjnego nr 4 w Wieluniu. Inicjatorki, panie Justyna Godszling-Graczyk oraz Katarzyna Kostrzewa, odwiedziły moje biuro poselskie z tą propozycją. Odnosiły się jednak do niej jako do bariery nie do pokonania – koszt integracyjnego placu zabaw sięga bowiem ponad 500 tysięcy złotych. Pomimo przeprowadzonych zbiórek, wiadomo było, że panie nie będą w stanie zgromadzić takiej sumy.

Projekt ten jednak zyskał akceptację Minister Rodziny, pani Maląg, podczas spotkania w Ministerstwie Rodziny. To tam powstał program „Dostępna przestrzeń publiczna”, składający się z czterech modułów, w tym jednego dotyczącego budowy integracyjnych placów zabaw. W ramach tego projektu, Wieluń otrzymał dofinansowanie w kwocie 550 tysięcy złotych. Podobne wsparcie finansowe przyznano również miejscowości Goszczanów. Jak wynika z rozmowy z wójtem tej gminy, wykonawca projektu już został wybrany i realizacja planu ma ruszyć niebawem. Natomiast w przypadku Wielunia, procedura przetargowa jeszcze trwa, ale oczekujemy szybkiego jej zakończenia i rozpoczęcia budowy integracyjnego placu zabaw.