Kultura Wieluń

Spotkanie metodyczne o historii lokalnej jako narzędziu do odkrywania tożsamości w muzeum Wielunia

Od godziny 13:00 w Muzeum Wieluń odbywa się konferencja metodyczna pod nazwą „Historia lokalna jako klucz do własnej tożsamości”. Wydarzenie jest rezultatem współpracy między wieluńskim muzeum a Centrum Edukacji Województwa Łódzkiego.

Zgromadzeni na konferencji mogli wysłuchać przemówienia Iwony Lewandowskiej, pełniącej funkcję wicedyrektora Centrum Edukacji Województwa Łódzkiego zlokalizowanego w Sieradzu. Podkreśliła ona, jak ważne jest zapoznanie się z lokalną historią, aby móc ją docenić i pokochać. Dodała również, że spotkanie te stanowi kawałek lokalnej historii, który może pomóc nam w tym procesie. Podziękowała dyrektorowi muzeum za umożliwienie przeprowadzenia konferencji w jego placówce.

Pierwszą prelekcję podczas konferencji wygłosił dyrektor muzeum, Jan Książek. Tematem jego wykładu były zawody występujące dawniej w Wieluniu. Zwrócił uwagę na znaczącą rolę cechów w dawnym świecie zawodów, szczególnie tych związanych z przestrzenią miejską. Przywołał przykłady nazw ulic widniejących na mapach z końca XVIII wieku, które odzwierciedlały popularne zawody w Wieluniu. Przykładowo, obecna ulica Augustiańska była nazywana Szewcką, nie Szewską. Ulica Mularska znajdowała się przy bramie śląskiej na dzisiejszej ulicy śląskiej. Do innych nazw należały m.in. Ulica Piekarska czy żołnierska. Według dyrektora Książka, takich ulic nawiązujących do zawodów było w mieście więcej.