Bezpieczeństwo i służby Uroczystości i święta

Wyjątkowa uroczystość w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu – podsumowanie działalności OSP

10 lutego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, miało miejsce wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęło się ono od walnego zebrania sprawozdawczego, które miało na celu podsumowanie działań jednostki OSP za rok 2023. Okazało się, że strażacy odpowiadali na wezwania aż 61 razy, stawiając czoła różnorakim sytuacjom kryzysowym w naszym regionie.

Ich interwencje obejmowały zarówno udzielanie pomocy po wypadkach drogowych, usuwanie przewróconych na drogi drzew, neutralizację plam oleju na jezdni, jak i akcje związane z gaszeniem pożarów. Nieustannie jednak pamiętali o swoim rozwoju i doskonaleniu umiejętności, czego dowodem są liczne ćwiczenia, w których brali udział, umacniając swoją gotowość do sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożeń.

Ich niesłabnąca determinacja i profesjonalizm sprawiają, że społeczność może czuć się bezpieczniej. Jednak ich działalność nie ograniczała się tylko do gaszenia pożarów i udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Ochotnicy z Wielunia aktywnie uczestniczyli także w życiu lokalnej społeczności, organizując różnego rodzaju imprezy i wydarzenia.

Na przykład, strażacy z Wielunia zorganizowali majówkę na pl. Legionów, oferując mieszkańcom atrakcyjne pokazy działań ratowniczych, konkursy dla dzieci oraz loterię fantową. W minionym roku, z ogromnym entuzjazmem, ochrzcili również swoją nową jednostkę – średni wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D16 o nazwie „Mietek”. Pojazd ten kosztował 911 tys. 676 zł, co stanowiło znaczącą inwestycję dla jednostki.