Kultura

Doroczne spotkanie Rady Muzeum Ziemi Wieluńskiej: Podsumowanie działalności i plany na przyszłość

W salach Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce coroczne zgromadzenie członków Komitetu Muzeum. Na agendzie spotkania znalazły się dwie główne kwestie: przegląd działalności muzeum za miniony rok oraz omówienie perspektyw i planów na rok 2024. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, uczestnicy mieli okazję zwiedzić miejsce, które kiedyś stanowiło przejście z zakonu bernardynek do kościoła, a także obejrzeć teren wykopalisk archeologicznych na terenie świątyni.

Podczas wizyty w miejscu antycznych wykopalisk, goście mogli zobaczyć posadzkę z XVII wieku, która znajduje się na wysokości 0. Miejscem tym, około 200 lat temu, prowadziło zamurowane już dziś przejście. Na jego ścianach widać pozostałości polichromii, pochodzącej prawdopodobnie z XVII lub XVIII wieku. Polichromia ta jest dowodem na to, że drogą tą siostry zakonne przechodziły do kościoła od początków jego istnienia – mówił dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jan Książek, który zaprosił członków Rady Muzeum na zwiedzanie tego historycznego miejsca.

Książek podkreślał, że to miejsce kryje w sobie niezwykłą historię. Zachęcał również do zwrócenia uwagi na portal, który także pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku, chociaż może być jeszcze starszy. Dyrektor muzeum zauważył, że ta część budynku mogła niegdyś stanowić rezydencję biskupa Jarosława Bogoria Skotnickiego i może ukrywać portal z okresu średniowiecza. Książek uważa, że prawdopodobnie znajdują się tutaj fragmenty budynku, który był adaptowany dla potrzeb zakonu oraz kościoła. Dyrektor muzeum wyraził przekonanie, że wciąż jest wiele do odkrycia i pokazania – nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla całego kraju. Zauważył również, że miejsce to jest skarbnicą artefaktów pochodzących z bombardowanych kamienic Wielunia.