Bezpieczeństwo i służby Budownictwo i inwestycje Kultura

Podsumowanie działań i planów Powiatu Wieluńskiego na 2023 rok – wywiad z wicestarostą Krzysztofem Dziubą

Grzegorz Nowak, pracownik Radia ZW, miał okazję porozmawiać z gościem stacji, Krzysztofem Dziubą, pełniącym rolę wicestarosty powiatu wieluńskiego. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim inwestycji oraz planowanych remontów dróg, które mają zostać przeprowadzone na terenie powiatu w roku 2023.

Poza tematem infrastruktury drogowej, Dziuba podsumował również współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi. Omówił szczegóły realizacji jednego z grantów powiatowych przeznaczonych dla NGO. Fundusze te pozwoliły na zorganizowanie Warsztatów dla Kapelmistrzów, które odbyły się dzięki tej właśnie inicjatywie.

Podczas wywiadu Krzysztof Dziuba zaznaczył też ważność spotkań dla jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślił, że są one niezbędne do tworzenia strategii rozwoju na szczeblu ponadlokalnym. W ramach takiego porozumienia, spotkanie już odbyło się i przyniosło wiele korzyści dla regionu.