Budownictwo i inwestycje Kultura Wieluń

Rządowy program finansowania odbudowy zabytków obejmuje cztery kościoły w Wieluniu, spichlerz w Skomlinie i park w Pątnowie

Kulminacyjnym punktem drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest wyasygnowanie blisko 1,8 miliarda złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane na terenie całego kraju. Program ten ma na celu odtworzenie pierwotnej świetności zabytków poprzez finansowanie ponad 3200 inwestycji zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W powiecie wieluńskim planuje się realizację ponad 20 interwencji konserwatorskich w obiektach o historycznym znaczeniu.

W mieście Wieluń przewidziano dofinansowanie dla czterech obiektów sakralnych, które zostały wybrane na podstawie wniosków złożonych zarówno przez starostwo, jak i lokalny ratusz. Na przykład, jedną z inwestycji będzie renowacja kościoła znajdującego się przy ulicy Ewangelickiej. Prace te obejmują remont fundamentów i krypt, a także przeprowadzenie badań archeologicznych. Koszt tych działań pokryty zostanie z budżetu państwa, który przewiduje na ten cel kwotę pół miliona złotych. Pomieszczenia kościoła, który został zakupiony przez gminę w zeszłym roku za milion złotych, planuje się przekształcić w siedzibę Muzeum Ziemi Wieluńskiej.